fbpx

Zásady ochrany osobních údajů
V případě, že jste návštěvníkem mého blogu, poskytujete mi své osobní údaje. Já vaše údaje zpracovávám a za jejich bezpečnost odpovídám. Slibuji, že vaše údaje dostatečně chráním a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správcem vašich osobních údajů je Mario Sikora
Správcem osobních údajů je Mario Sikora, IČ: 05219361, který provozuje webové stránky blog.mariosikora.cz. Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využívá.

Jaké údaje zpracovávám a proč?
Vaše osobní údaje zpracovávám především proto, abych vám mohl poskytovat co nejkvalitnější obsah. Jednotlivé důvody zpracování:
– poskytování služeb
– vedení účetnictví
Pokud jste mým zákazníkem, zpracovávám z důvodu plnění smlouvy tyto vaše osobní údaje: fakturační údaje a e-mail.
Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám
Abych mohl měřit, jak se vám na mém webu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používám další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to:
Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu.

Jak mě můžete kontaktovat?
Ať už na mě máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete mě kontaktovat ne e-mailové adrese: info@mariosikora.cz nebo na prostřednictvím kontaktu či sociálních sítí v menu (Info & Kontakt).

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii
Vaše data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Vaše data jsou u mě v bezpečí. Přijal jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (ten zámeček, co je vedle naší URL adresy) a zabezpečil vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@mariosikora.cz.

Máte právo na informace, které si právě teď procházíte.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám do 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní, nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut).
V takovém případě provedu výmaz veškerých vašich osobních údajů ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.
V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaj nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu rád pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abychom s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost
Jsem povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám.
Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018

 

Pin It on Pinterest